Saīsinājumu vārdnīca

Esmu novērojis to ka pieredzējuši menedžeri diskusijās nereti pielieto vārdu saīsinājumus, kurus neizprot daudzi ne tik pieredzejuši menedžeri. Mēģināšu palīdzēt tiem menedžeriem labāk orientēties, diskusijās biežāk lietojamu, HT vārdu saīsinājumos.

Pozicijas apzīmējums:

K, GK – Keeper, Goalkeeper | Kastnieks, Vārtu sargs, Kīperis
D – Defender | Aizsargs, Defs
WB – Wing back | Malējais Aizsargs
IM – Inner midfielder | Pussargs, Mids
W, WI, WG – Winger | Malējais Pussargs
F, FW – Forward | Uzbrucējs

Pozīcijas precizējošs apzīmējums:
apzīmējums tiek pielietots kopā ar pozicijas apzīmējumu
M – Middle | Centrālais | piem. MIM – Centrālais pussargs, norāda uz to ka spēlētājs spēlē pašā centrā
R, C, L – Right, Center, Left | Labais, Centrālais, Kreisais | piem. RW – Labais malējais pussargs, CD – Centrālais aizsargs
2,3 – norāda cik spēlētāju spēlē komkretā pozicijā | piem. 2IM – 2 pussargi
T – Tehnical | Tehnisks | piem. TFW – Tehnisks uzbrucējs

Individuālie norādījumi:
apzīmējums tiek pielietots kopā ar pozicijas apzīmējumu
TW – Toward Wing | Vairāk uz flangu | piem. DTW – Aizsargs vairāk uz flangu
TM – Toward Middle | Vairāk uz centru | piem. WTM – Malējais pussargs vairāk uz centru
O – Offensive | Vairāk uzbrukumā | piem. IMO – Pussargs vairāk uzbrukumā
D – Defensive | Vairāk aizsardzībā | piem. FD – Uzbrucējs vairāk aizsardzībā
N – Normal | Normāli | piem. FWN – Uzbrucējs normāli
Apzīmējumu O un D lieto arī pirms pozīcijas: OCD – Centra aizsargs vairāk uzbrukumā, DFW – Uzbrucējs vairāk aizsardzībā

Rīkojumi uz spēli:
AIM – Attack in the Middle | Uzbrukumi pa centru
AOW – Attack On Wings | Uzbrukumi pa flangiem
CA – Counter Attack | Pretuzbrukumi
PC – Play Creatively | Radoša spēle
AO, AOA – All Offensive, All out attack | Visi uzbrukumā
MOTS or MOS – Match of the Season | Sezonas svarīgākā spēle
PIC – Play it Cool | Viegla spēle
PIN – Play it Normal | Parasta spēle

Komanda:
HOL – High On Life | Neprātīgā Sajūsmā
POE – Paradise on Earth | Paradīze Zemes Virsū!
TC – Team Confidence, also: Transfer Compare | Komandas Pārliecība, ka arī Darījumu Salīdzināšana
TI – Training Intensity | Treniņu Slodze
TS – Team Spirit | Komandas gars
WO – Walkover | Tehniskais zaudējums
OC – Overconfidence | Pretinieka komandas nenovertēšana
WOC – Walking On Clouds | Staigā Pa Mākoņiem
AH, HS – Alltid Hattrick Stats, HatStats
YA – Youth Academy | Jauniešu akadēmija
SN – Scouting network | Jauniešu Meklēšana, ka arī Stresa Nav
OT – Overtime | Papildlaiks

Prasmes:

GK – Keeper | Vārtos
DE – Defending | Aizsardzībā
PM – Playmaking | Saspēlē
WI – Winger | Flangos
PS – Passing | Piespēlēs
SC – Scoring | Realizācijā
SP – Set Pieces | Standartos
TSI – Total Skill Index | Kopējais Prasmju Indekss
EXP, XP – Experience | Pieredze
LS – Leadership, Long shot | Līdera Dotības, Tālsitiens

Zonas:
SA – Side attack | Sāna uzbrukums
CA – Central attack | Centra uzbrukums
CD – Central Defence | Centra aizsardzība
SD – Side Defence | Sāna aizsardzība
MID – Midfield | Vidēja zona

CHPP:
CHPP – Certified Hattrick Product Provider
HAM – Hattrick Assistant Manager
HC – Hattrick Control
HCP – Hattrick Coach Professional
HO – Hattrick Organizer
HTF – Hattrick Forever

Šis un tas:
GM – GameMaster | Spēles Pārziņi
LA – Language Administrator | Tulkojuma pārziņi
MOD – Moderator | Diskusiju pārziņi
HFA – Hattrick Football Association | Nacionālās izlases administrācija
HT – Hattrick, Hattrick Team | Hattrick, Hattrick Komanda
FED – Federation | Apvienība
GB – Guestbook | Viesu grāmata
PA – Press Announcement | Preses paziņojums
HM – Hattrick Masters
ME – Match Engine | Mača dzinējs
GE – Game Engine | Spēles dzinējs
SE – Special Event | Īpašais Notikums
HTRF – Hattrick Random Factor | Randoma Faktors
IRL – In Real Life | Reālajā dzīvē
RTFM – Read The F* Manual | Izlasi Noteikumus
TL – Transfer List | Darījumu meklēšana
DL – Deadline | Termiņš
DT – Daytrading | Īstermiņa tirdzniecība
ST – Skiltrading | Tirdzniecība, pietrenējot vienu līmeni
SS – Second Striker, TDF, DF | Uzbrucējs vairāk aizsardzībā
NT – National Team | Valsts izlase
NC – National Coach | Nacionālais treneris
WC – World Cup / World class | Pasaules kauss
U20 – U-20 Team | Valsts U20 izlase
PM – Private message | Privāts ziņojums pa HT pastu

Author: Former User on 2010/09/26
Category: Raksti
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Last articles